Red sandstone as raw material of Baden culture (Late Copper Age) grinding stones (Balatonőszöd - Temetői dűlő site, Hungary), with a review of the red sandstone formations of SW Hungary

Bálint Péterdi (Author)

Mining and Geological Survey of Hungary

Keywords:
sandstone; grinding stone; petrography; Baden Culture; Balatonőszöd (Hungary); provenance

Abstract


Balatonőszöd - Temetői dűlő is one of the largest excavated and longest-lived sites of the Late Copper Age Baden Culture in Hungary, where 500 lithic finds were registered. In the site finds belonging to the late Middle Copper Age Balaton-Lasinja Culture and the Late Copper Age Boleraz Culture were found too.

This paper presents petrographic and geochemical analyses of stone utensils, mostly of grinding stones, made of red, or discoloured white sandstones.

Almost all sandstone artefacts are upper and lower stones of grinding equipment and polishers, as well as objects whose function is not known, worked and non-worked fragments; boulders of raw material are also in the studied set.

The detailed petrographic and geochemical methods applied here are polarized light microscopy and a distribution study of the framework grains in thin section, and ICP-OES and ICP-MS as bulk rock chemical methods. The results were compared to published petrographic and geochemical data.

Most of the studied artefacts were made of the rocks of the Red Sandstone and Siltstone Member of the Balaton Highland Sandstone Formation, especially from the mature type sandstone in which quartz is predominant, and which is almost free of feldspar. This type is characteristic of the confines of the Southern Balaton Highland and the lower part of the formation in the Northern Balaton Highland.

A minor part of the studied artefacts - red or purple, purplish grey sandstones - originates from the sandstones of the Jakabhegy Sandstone Formation (Western Mecsek mountains).

Author Biography

Bálint Péterdi, Mining and Geological Survey of Hungary

Mining and Geological Survey of Hungary
Department of Geological and Geophysical Collections
Stefánia út 14.
H-1143, Budapest
Hungary

References

Árkai, P., Balogh, K., Demény, A., Fórizs, I., Nagy, G. & Máthé, Z. 2000, Composition, diagenetic and post-diagenetic alterations of a possible radioactive waste repository site: the Boda Albitic Claystone Formation, southern Hungary. Acta Geologica Hungarica, 43(4): 351-378. URL: http://real-j.mtak.hu/2996/1/ActaGeologica_43.pdf
Barabás, A. & Barabás-Stuhl, Á. 1998, A Mecsek és környezete perm képződményeinek rétegtana. In: Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana (Bérczi, I. & Jámbor, Á., Eds.), MOL Rt. - Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest: p. 187-215. (in Hungarian) (“Stratigraphy of the Permian Age formations of the Mecsek Mts. and its vicinity”)
Bodor, S. & Szakmány, Gy. 2009, A felső-permi Cserdi Konglomerátum Formáció kavicsanyagának kőzettani és geokémiai vizsgálati eredményei (XV. Szerkezetkutató fúrás, Ny-Mecsek). Földtani Közlöny, 139(4): 325-340. (in Hungarian) (“Petrology and geochemistry of the gravels of the Upper Permian Cserdi Conglomerate Formation (borehole No. XV, W Mecsek Mts)”) URL:http://epa.oszk.hu/01600/01635/00330/pdf/EPA01635_foldtani_kozlony_2009_139_4_325-340.pdf
Budai, T. & Gyalog, L. (Eds.) 2010, Magyarország földtani atlasza országjáróknak. Geological Map of Hungary for Tourists. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 276 p. (in Hungarian and in English)
Chayes, F. 1956, Petrographic modal analysis. An elementary statistical appraisal. Wiley, New York, 113 p.
Császár, G. (Ed.) 1997, Basic litostrarigraphic units of Hungary. Charts and short descriptions. Product of the Subcommissions of the Stratigraphic Commission of Hungary, Budapest, 114 p.
Csernussi, G. 1984, Litofáciesvizsgálatok a “Balatonfelvidéki Vörös Homokkő Formáció”-ban. Master’s thesis at the Department of Petrology and Geochemistry (Faculty of Sciences), Eötvös Loránd University, Budapest, 127 p. (in Hungarian) (“Lithofacies studies in the ’Balatonfelvidék Red Sandstone Formation’”)
Dickinson, W.R. 1970, Interpreting detrital modes of graywacke and arkose. Journal of Sedimentary Petrology, 40: 695-707. doi:10.1306/74D72018-2B21-11D7-8648000102C1865D
Dickinson, W.R. & Suczek, C.A. 1979, Plate tectonics and sandstone compositions. AAPG Bulletin, 63: 2164-2182. doi:10.1306/2F9188FB-16CE-11D7-8645000102C1865D
Fazekas, V. 1987, A mecseki perm és alsótriász korú törmelékes formációk ásványos összetétele. Földtani Közlöny, 117: 11-30. (in Hungarian) (“Mineralogical composition of Permian and Lower Triassic elastics from the Mecsek Mts”) URL: http://epa.oszk.hu/01600/01635/00254/pdf/EPA01635_foldtani_kozlony_1987_117_1_11_30.pdf
Fazekas, V. 1989, Ásvány-kőzettani megfigyelések a Jakabhegyi Homokkő Formáció DK-Dunántúli előfordulásaiban. Földtani Közlöny, 119: 359-371. (in Hungarian) (“Minerological-petrological observations on the Southeastern Transdanubian occurrences of the Jakabhegy Sandstone Formation”) URL: http://epa.oszk.hu/01600/01635/00265/pdf/EPA01635_foldtani_kozlony_1989_119_4_359-371.pdf
Fülöp, J. 1990, Magyarország geológiája. Paleozoikum I. Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 325 p. (in Hungarian) (“Geology of Hungary, Palaeozoic I”)
Gyalog, L. (Ed.) 2005, Magyarázó Magyarország fedett földtani térképéhez (az egységek rövid leírása (1:100 000). Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest, 189 p. (in Hungarian and in English) (“Explanatory text of the 1:100 000 surface geological map series of Hungary (short descriptions of the Formations)”)
Horváth, T. 2010, Megfigyelések a középső és késő rézkori kultúrák fazekasáruin Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhelyen. Készítéstechnikai vizsgálatok. Archeometriai Műhely (Archaeometry Workshop), 7(1): 51-82. (in Hungarian) (“Archaeological contribution to the study of the Middle and Late Copper Age pottery. Pottery manufacture”) Accessed: 28.02.2019. URL: http://www.ace.hu/am/2010_1/AM-10-01-HT.pdf
Horváth, T. (Ed.) 2014, The prehistoric settlement at Balatonőszöd-Temetői-dűlő. Varia Archaeologica Hungarica Vol. 29. The Archaeological Institute of the Hungarian Academy of Sciences - Archaeolingua, Budapest, 733 p.
Horváth, T., S. Svingor, É., Molnár, M. 2006, Újabb adatok a Baden-péceli kultúra keltezéséhez. Archeometriai Műhely (Archaeometry Workshop), 3(3): 19-30. (in Hungarian) (“New data on the dating of the Baden-pécel Culture”) Accessed: 28.02.2019. URL: http://www.ace.hu/am/2006_3/AM-2006-3-HT.pdf
Majoros, Gy. 1963, A Balatonmelléki permi rétegösszlet üledékföldtani vizsgálata. Ph.D. thesis at the Department of Petrology and Geochemistry (Faculty of Sciences), Eötvös Loránd University, Budapest, 57 p. (in Hungarian) (“Sedimentological study of the Permian Age sequences on the Balaton-Highland”)
Majoros, Gy. 1998, A Dunántúli-középhegység újpaleozóos képződményeinek rétegtana. In: Magyarország geológiai képződményeinek rétegtana (Bérczi, I. & Jámbor, Á., Eds.), MOL Rt. - Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest: p. 119-147. (in Hungarian) (“Stratigraphy of the Upper Palaeozoic formations of the Transdanubian Range”)
Máthé, Z. (Ed.) 1998, A Bodai Aleurolit Formáció minősítésének rövidtávú programja. Kutatási zárójelentés 4. kötet, Ásvány-kőzettani, kőzetgeokémiai és izotóptranszport vizsgálatok. Scientific report, Mecsekérc Környezetvédelmi Rt., Pécs, 76 p. (in Hungarian) (“Short-term classification program of the Boda Siltstone Formation Scientific final report tome 4., Mineralogical-petrographical, petro-geochemical and isotope-transport studies”)
McLennan, S.M. 2001, Relationships between the trace element composition of sedimentary rocks and upper continental crust. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2(4): 24 p. doi:10.1029/2000GC000109
Palágyi, S., Csirke, O., Futó, J., Hlavay, J. Raucsik, B. Szabó, A. & Vassányi, L. 2006, Mining Data from Roman Sandstone Quarries. Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae, 57: 395-422. doi:10.1556/AArch.57.2006.4.5
Péterdi, B. 2011, Szerszámkövek és csiszolt kőeszközök archeometriai vizsgálatának eredményei (Balatonőszöd-Temetői dűlő lelőhely, késő rézkor, bádeni kultúra). Ph.D. thesis at the Department of Petrology and Geochemistry (Faculty of Sciences), Eötvös Loránd University, Budapest, 157 p. (in Hungarian) (“Archaeometrical investigation on polished and other stone tools (Balatonőszöd-Temetői dűlő (Hungary), Late Copper Age, Baden Culture”)
Péterdi, B., Szakmány, Gy., Judik, K., Dobosi, G., Kovács, J., Kasztovszky, Zs. & Szilágyi, V. 2011, Bazalt anyagú csiszolt kőeszközök kőzettani és geokémiai vizsgálata (Balatonőszöd - Temetői dűlő lelőhely). Archeomatriai Műhely (Archaeometry Workshop), 8(1): 33-68. (in Hungarian) (“Petrographical and geochemical investigation of polished stone tools made of basalt from the site Balatonőszöd - Temetői dűlő (Hungary)”) Accessed: 28.02.2019. URL: http://www.ace.hu/am/2011_1/AM-11-01-PB.pdf
Péterdi, B., Judik, K. & Dobosi, G. 2014a, Bazaltos lapillitufa anyagú őrlőkövek kőzettani és geokémiai vizsgálata (Balatonőszöd - Temetői dűlő lelőhely). Archeomatriai Műhely (Archaeometry Workshop), 11(2): p. 115-126. (in Hungarian) (“Petrographic and Geochemical investigation of grinding stones made of basaltic lapilli tuff (Balatonőszöd - Temetői dűlő site, Hungary)”) Accessed: 28.02.2019. URL: http://www.ace.hu/am/2014_2/AM-14-02-PB.pdf
Péterdi, B., Szakmány, Gy., Judik, K., Dobosi, G., Kovács, J., Kasztovszky, Zs., Szilágyi, V. & Gil, G. 2014b, Petrographic and geochemical investigation of a stone adze made of nephrite from the Balatonőszöd - Temetői dűlő site (Hungary), with a review of the nephrite occurrences in Europe (especially in Switzerland and in the Bohemian Massif). Geological Quarterly, 58(1): 181-192 + supplements. doi:10.7306/gq.1146
Pettijohn, F.J., Potter, P.E. & Siever, R. 1973, Sand and Sandstone. Springer-Verlag, New York - Heidelberg - Berlin, 618 p.
Piros, L. 2010, Homokkő nyersanyagú kőeszközök, szerszámkövek archeometriai vizsgálata, Gorzsa (DK-Magyarország). Master’s thesis at the Department of Petrology and Geochemistry (Faculty of Sciences), Eötvös Loránd University, Budapest, 89 p. (in Hungarian) (“Archaeometrical investigation of stone tools, ground stones made of sandstone, Gorzsa (SE Hungary)”)
Sun, S.-S. & McDonough, W.F. 1989, Chemical and isotopic systematics of oceanic basalts: implications for mantle composition and processes. In: Magmatism in the Ocean Basins (Saunders, A.D. & Norry, M.J., Eds.), Special Publications Vol. 42, Geological Society, London: p. 313-345. doi:10.1144/GSL.SP.1989.042.01.19
Szakmány, Gy. 1996, Results of the petrographical analysis of some samples of the ground and polished stone assemblage. In: Excavations at Bicske-Galagonyás (part III). The Notenkopf and Sopot-Bicske cultural phases (Makkay, J., Starnini, E. & Tulok, M., Eds.), Quaderno Vol. 6, Società per la Preistoria e Protostoria della Regione Friuli-Venezia Giulia, Trieste: p. 224-241.
Szakmány, Gy. & Nagy, B. 2005, Balatonlelle-Felső-Gamász lelőhelyről előkerült késő rézkori vörös homokkő őrlőkövek petrográfiai vizsgálatának eredményei. Archeomatriai Műhely (Archaeometry Workshop), 2005(II/3): p. 13-21. (in Hungarian) (“Results of petrographical analysis of red sandstone grinders from the Late Copper Age site Balatonlelle - Felső-Gamász.”) Accessed: 28.02.2019. URL: http://www.ace.hu/am/2005_3/AM-2005-3-SZGY.pdf
Szakmány, Gy., Starnini, E., Horváth, F. & Bradák, B. 2008, Gorzsa késő neolit tell településről előkerült kőeszközök archeometriai vizsgálatának előzetes eredményei (Tisza kultúra, DK Magyarország). Archeomatriai Műhely (Archaeometry Workshop), 2008(V/3): p. 13-26. (in Hungarian) (“Preliminary results of the archaeometric analyses of the stone artefacts from tell Gorzsa (Tisza Culture, Southeast Hungary)”) Accessed: 28.02.2019. URL: http://www.ace.hu/am/2008_3/AM-08-03-SZGY.pdf
Taylor, S.R. & McLennan, S.M. 1985, The Continental Crust: its Composition and Evolution. Blackwell Scientific Publications Ltd., Oxford, 312 p.
Varga, A. 2009, A Dél-dunántúli paleozoos - alsó-triász sziliciklasztos kőzetek kőzettani és geokémiai vizsgálatának eredményei. Ph.D. thesis at the Department of Petrology and Geochemistry (Faculty of Sciences), Eötvös Loránd University, Budapest, 150 p. (in Hungarian) (“Petrology and geochemistry of the Palaeozoic-Lower Triassic siliciclastic rocks from Southern Transdanubia, Hungary”)
Varga, A., Raucsik, B., Szakmány, Gy. & Máthé, Z. 2006, A Bodai Aleurolit Formáció törmelékes kőzettípusainak ásványtani, kőzettani és geokémiai jellemzői. Földtani Közlöny, 136(2): 201-232. (in Hungarian) (“Mineralogical, petrological and geochemical characteristics of the siliciclastic rock types of Boda Siltstone Formation.”) URL:http://epa.oszk.hu/01600/01635/00316/pdf/EPA01635_foldtani_kozlony_2006_136_2_201-231.pdf
Varga, A., Szakmány, Gy., Árgyelán, T., Józsa, S., Raucsik, B. & Máthé, Z. 2007, Complex examination of the Upper Paleozoic siliciclastic rocks from southern Transdanubia, SW Hungary - Mineralogical, petrographic, and geochemical study. Sedimentary Provenance and Petrogenesis: Perspectives from Petrography and Geochemistry. Geological Society of America Special Paper Vol 420 (January 2007): 221-240. doi:10.1130/2006.2420(14)
Varga, A.R., Szakmány, Gy., Raucsik, B. & Máthé, Z. 2005, Chemical composition, provenance and early diagenetic processes of playa lake deposits from the Boda Siltstone Formation (Upper Permian), SW Hungary. Acta Geologica Hungarica, 48(1): 49-68. doi:10.1556/AGeol.48.2005.1.2
Published
15-Dec-2020
How to Cite
Péterdi, B. (2020). Red sandstone as raw material of Baden culture (Late Copper Age) grinding stones (Balatonőszöd - Temetői dűlő site, Hungary), with a review of the red sandstone formations of SW Hungary. Journal of Lithic Studies, 7(3), 29 p. https://doi.org/10.2218/jls.3092
Section
Articles from the 2nd Meeting of the Association for Ground Stone Tools Research