Sánchez de la Torre, Marta, Seminari d'Estudis i Recerques Prehistòriques, Dept. Prehistòria, Història Antiga i Arqueologia, Universitat de Barcelona, Spain