1.
Stiùbhart D. Mì-thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd nam Mearachd ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil. SS [Internet]. 1Feb.2017 [cited 9Aug.2020];37:231 -244. Available from: http://journals.ed.ac.uk/ScottishStudies/article/view/1811