1.
Ó Maolalaigh R. Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach agus mearan, mearanach, dàsachdach, dàsan(n)ach na Gàidhlig. SS [Internet]. 1Feb.2017 [cited 24Sep.2020];37:183 -206. Available from: http://journals.ed.ac.uk/ScottishStudies/article/view/1808