Stiùbhart, Domhnall. “Mì-Thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd Nam Mearachd Ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil”. Scottish Studies 37 (February 1, 2017): 231 - 244. Accessed August 9, 2020. http://journals.ed.ac.uk/ScottishStudies/article/view/1811.