Ó Maolalaigh, Roibeard. “Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach Agus Mearan, Mearanach, Dàsachdach, Dàsan(n)ach Na Gàidhlig”. Scottish Studies 37 (February 1, 2017): 183 - 206. Accessed September 24, 2020. http://journals.ed.ac.uk/ScottishStudies/article/view/1808.