Voss, T. “William Dawson (1734-1815): Improver and Philosopher”. Scottish Studies, Vol. 38, Nov. 2018, pp. 104-15, doi:10.2218/ss.v38.2854.