Stiùbhart, D. “Mì-Thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd Nam Mearachd Ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil”. Scottish Studies, Vol. 37, Feb. 2017, pp. 231 -44, doi:10.2218/ss.v37i0.1811.