Ó Maolalaigh, R. “Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach Agus Mearan, Mearanach, Dàsachdach, Dàsan(n)ach Na Gàidhlig”. Scottish Studies, Vol. 37, Feb. 2017, pp. 183 -06, doi:10.2218/ss.v37i0.1808.