[1]
D. Stiùbhart, “Mì-thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd nam Mearachd ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil”, SS, vol. 37, pp. 231 - 244, Feb. 2017.