[1]
R. Ó Maolalaigh, “Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach agus mearan, mearanach, dàsachdach, dàsan(n)ach na Gàidhlig”, SS, vol. 37, pp. 183 - 206, Feb. 2017.