Shaw, J. (2018) “Vol. 38”, Scottish Studies, 38. doi: 10.2218/ss.v38.2885.