Fischer, F. J. (2010) “‘Hildina’ - A Norn Ballad in Shetland”, Scottish Studies, 35, p. 92. doi: 10.2218/ss.v35.2690.