Stiùbhart, D. (2017) “Mì-thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd nam Mearachd ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil”, Scottish Studies, 37, pp. 231 - 244. doi: 10.2218/ss.v37i0.1811.