Ó Maolalaigh, R. (2017) “Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach agus mearan, mearanach, dàsachdach, dàsan(n)ach na Gàidhlig”, Scottish Studies, 37, pp. 183 - 206. doi: 10.2218/ss.v37i0.1808.