McLeod, W. (2017) “Luchd na Gàidhlig and the ‘detritus of a nation’”, Scottish Studies, 37, pp. 149 - 154. doi: 10.2218/ss.v37i0.1804.