Stiùbhart, Domhnall. 2017. “Mì-Thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd Nam Mearachd Ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil”. Scottish Studies 37 (February), 231 -44. https://doi.org/10.2218/ss.v37i0.1811.