Ó Maolalaigh, Roibeard. 2017. “Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach Agus Mearan, Mearanach, Dàsachdach, Dàsan(n)ach Na Gàidhlig”. Scottish Studies 37 (February), 183 - 206. https://doi.org/10.2218/ss.v37i0.1808.