SHAW, ED., J. Contributors. Scottish Studies, v. 39, p. vii, 3 maio 2022.