STIÙBHART, D. Mì-thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd nam Mearachd ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil. Scottish Studies, v. 37, p. 231 - 244, 1 fev. 2017.