Ó MAOLALAIGH, R. Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach agus mearan, mearanach, dàsachdach, dàsan(n)ach na Gàidhlig. Scottish Studies, v. 37, p. 183 - 206, 1 fev. 2017.