Shaw, J. (2018). Vol. 38. Scottish Studies, 38. https://doi.org/10.2218/ss.v38.2885