Shaw, J. (2013). Editorial. Scottish Studies, 36, ix. https://doi.org/10.2218/ss.v36.2702