Shaw, J. (2010). Editorial. Scottish Studies, 35, ix. https://doi.org/10.2218/ss.v35.2686