Stiùbhart, D. (2017). Mì-thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd nam Mearachd ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil. Scottish Studies, 37, 231 - 244. https://doi.org/10.2218/ss.v37i0.1811