Ó Maolalaigh, R. (2017). Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach agus mearan, mearanach, dàsachdach, dàsan(n)ach na Gàidhlig. Scottish Studies, 37, 183 - 206. https://doi.org/10.2218/ss.v37i0.1808