McLeod, W. (2017). Luchd na Gàidhlig and the ‘detritus of a nation’. Scottish Studies, 37, 149 - 154. https://doi.org/10.2218/ss.v37i0.1804