(1)
Stiùbhart, D. Mì-Thuigse, Dìth Tuigse, Tàthagan: Buannachd Nam Mearachd Ann an Cruinneachaidhean Beul-Aithris Alasdair MhicGille Mhìcheil. SS 2017, 37, 231 - 244.