[1]
Ó Maolalaigh, R. 2017. Am Buadhfhacal Meadhan-Aoiseach Meranach agus mearan, mearanach, dàsachdach, dàsan(n)ach na Gàidhlig. Scottish Studies. 37, (Feb. 2017), 183 - 206. DOI:https://doi.org/10.2218/ss.v37i0.1808.